Gure historia

Sutargi 1992an sortu zen, adimen mugatua zuten pertsonen gurasoek uste osoa zutelako seme-alabek etorkizun bat izan behar zutela, beren gaitasunak garatzeko eta hazteko bide bat aukeratzeko aukera izan behar zutela.

Gure jatorria beti egon da lotuta Ortzadar Elkartearekin (desgaitasuna duten pertsonei laguntza soziala eta aisialdirako alternatibak ematea helburu duena) eta Ortzadar Ikastetxearekin (bigarren aukerako eskola). Bi erakundeen arteko hurbiltasun horrek agerian utzi zuen hirugarren alderdi bat jorratzeko beharra: lan-arloa, eta hortik sortu zen Sutargi, desgaitasuna duten pertsonei aukera soziolaboralak eskaintzeko. [PENDIENTE]

2018an, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin sinatutako hitzarmen baten bidez, bazterketa-arriskuan dauden pertsonen beharrei erantzuteko jarduerari ekin genion, Landuz proiektua garatuz.

Sutargik urteetan zehar egokitzen jakin du pixkanaka eta modu egonkorrean hazteko, betiere arreta pertsonengan jarriz. Prestakuntzaren eta hurbileko laguntzaren aldeko apustua egin du, pertsonei beren ahalmen guztia garatzen laguntzeko. [PENDIENTE]

1992

Sutargi S.A.L. sortu zen, kanpoko instalazioetan kanpineko altzariak muntatzeko jardueran pertsonak txertatzeko lanean.

1995

Sutargiren egoitza berria Belauntzan

2000

Egoitza berria Lasarten, desgaitasuna duten pertsonentzako okupazio- eta lan-jardueretarako.

2001

Plantilla handitzea eta industria-jarduera handitzea Ikaztegietan, pabiloi berri batekin.

2002

Muntaia soziosanitarioen lehen jarduerak Lasarten.

2003

EFQM hobekuntza-proiektuan eta antolakuntzan 5s sistema ezartzea.

2005

110 langile gehiago zeuden. Langileen partaidetza handitzen da sozietatearen akziodunengan.

2006

ISO 9001 lehen ziurtagiria lortu zen Belauntzaren jardueran. MC Mutual saria, laneko arriskuen prebentzioan jarduteagatik.

2008

Soldadura-roboten bidezko diseinuko altzarien jarduera hasi zen. Erakundearen jarduera guztietarako berariazko prestakuntza-planak garatzea.

2010

Alegiako Areto Zuriaren instalazioaren inaugurazioa, eskualdeko aitzindaria. 150 langile gehiago izatea.

2012

Desgaitasuna duten pertsonentzako lan aurreko prestakuntza-ekintzak garatzea, Lanbideren laguntzarekin. ISO 9001 ziurtagiria osasun-jarduerara zabaltzea.

2015

Pertsonen batzordeen bidezko partaidetza- eta barne-komunikazioko sistema ezartzea, familien batzordeak oso ondo onartuta.

2016

Erakundean pertsonak sartzeko ibilbide berriak definitzea, hainbat eragilerekin lankidetzan: Lehiberri, Lanbide, Sartu…

2017

Enpresa-batzordea sortu zen, erakundeko langileen lan-baldintzak modu iraunkorrean finkatzeko.

2018

Hitzarmena sinatu genuen GFArekin Landuz programan parte hartzeko. Ingurumen-kudeaketako politikak ezartzea eta ISO 14001 ziurtagiria. Erakundearen lehen plan estrategikoa egitea.

2019

Berdintasun-planaren garapena eta kanal etikoa. Sutargi gizarte-ekimeneko antolakunde izendatu dute.
gizarte-ekimeneko EHLABEri atxikitzea

2020

Gizarte partaidetu gisa, ASLErekin bat egin genuen.

2022

Sutargiren 30. urteurrenaren ospakizuna. Zuzendari nagusi berria sartzea eta gobernu-organoak eguneratzea. Erakundeak eraldatzeko plana eta EKIN 2023-2025 plan estrategikoa parte-hartzearen ikuspegitik diseinatzea.

2023
  • EKIN 2023-2025ek markatutako espezializazio sektorialeko prozesuaren hasiera.
  • Ziurtapen-prozesuaren hasiera ISO 13.485 arauan.
  • Goierri Valleyri atxikitzea.
  • Gipuzkoako Partaidetza Eguneko gonbidatu bereziak.
  • Aldaketa Kudeatzeko sarien 9. edizioko hautagaiak.
  • Sutargiren ikaskuntza-eredua arrakasta-kasu gisa aurkezten da Identitateak, Inklusioa eta Desberdintasuna III. NAZIOARTEKO BILTZARREAN.
  • Ekonomia Zirkularreko Negozio Unitatearen jarduera zabaltzea, ehun-hondakinetatik eta hondakin organikoetatik abiatuta.
  • Inklusivity ekosistemaren sorrera.
2024

Alegiako instalazio berria. Basque Health Clusterrari atxikitzea.